Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem Twoich danych jest:


WOODISON

Zegarki drewniane Sylwia Kur-Dobrodziej
NIP : 9691351421
Regon : 365614966
Polska, Gliwice 44-100
ul. Jana Siemińskiego 31C/6
e-mail : kontakt@woodison.pl


Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?


Napisz do nas. Poniżej nasze dane kontaktowe:


adres e-mail: kontakt@woodison.pl


adres pocztowy: Gliwice 44-100, ul. Jana Siemińskiego 31C/6


Skąd mamy Twoje dane?


Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rozpoczęcia współpracy, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Woodison?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne, abyś był klientem naszego sklepu. Dane służą nam do:Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy podanie danych osobowych jest konieczne?


Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby umożliwić Ci zakupy w naszym sklepie: adres e-mail, login, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, adres.


Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli umożliwić Ci zakupów w sklepie, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu.


Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?


Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?


Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.


Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?


Podczas realizacji usług może wystąpić sytuacja, że dane będą przetwarzane przez naszych partnerów, tj. firmy zajmujące się fizycznym utrzymaniem serwerów/domen oraz administratorów technicznych (EXIO Kamil Miłkowski, REGON: 022323743). Jest to niezbędny dostęp, rezygnacja ze zgody przetwarzania danych przez partnerów wiąże się z usunięciem usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Woodison zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.


Profilowanie danych osobowych przez Woodison polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.